Op het gebruik van deze website (www.fotofilmfabriek.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
FotoFilmFabriek streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat FotoFilmFabriek niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FotoFilmFabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen FotoFilmFabriek en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
FotoFilmFabriek garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdig van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met FotoFilmFabriek te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.FotoFilmFabriek heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. FotoFilmFabriek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van sites door derden.

Intellectueel eigendom
Alle publicaties en uitingen van FotoFilmFabriek zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat FotoFilmFabriek daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.