In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe VOF FotoFilmFabriek (hierna te noemen ‘FotoFilmFabriek’) omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.fotofilmfabriek.nl.

Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan www.fotofilmfabriek.nl verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van FotoFilmFabriek, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

FotoFilmFabriek gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt FotoFilmFabriek passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

FotoFilmFabriek verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere voornaam, achternaam, alsmede adres (NAW-gegevens), emailadres, telefoonnummer, bankgegevens en IP-adres. FotoFilmFabriek heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je FotoFilmFabriek ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die FotoFilmFabriek over jou verzamelt via de website fotofilmfabriek.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de digitale nieuwsbrief.

FotoFilmFabriek maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Zoals partijen die de verzendingen van je bestellingen behandelen of partijen die betalingen verwerken. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derden worden verzameld, dan neemt FotoFilmFabriek dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld. Gegevens die onder meer van derden verkregen kunnen worden zijn:
– de gegevens welke zijn verzameld via de websites van deze partijen waarmee wordt samengewerkt;
– de gegevens welke zijn verzameld via de websites van derden bij de online verkoop van onze producten;

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de desbetreffende websites. FotoFilmFabriek is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van FotoFilmFabriek.

Doeleinden
FotoFilmFabriek kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

ter uitvoering van haar dienstverlening als online verkoper van analoge fotografiebenodigdheden;
voor het beheer van haar klantenadministratie;
om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, of evenementen, die door, mede door of in opdracht van FotoFilmFabriek worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) via social media of per gewone post;
wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms;
ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse;
ter verbetering en beveiliging van haar websites.
Indien de gebruiker geen berichten meer van FotoFilmFabriek wil ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal FotoFilmFabriek informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Verstrekking van gegevens
FotoFilmFabriek kan de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer verstrekken, delen, aan de aan FotoFilmFabriek gelieerde ondernemingen en aan partijen die FotoFilmFabriek inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening in de ruimste zin des woords. Tevens kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens wijzigen
De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan de gebruiker zelf zijn account op www.fotofilmfabriek.nl aanpassen. Ten tweede kan je, indien je een relatie met FotoFilmFabrie hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: [email protected].

Beveiliging
FotoFilmFabriek doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.fotofilmfabriek.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Wijzigingen
FotoFilmFabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

FotoFilmFabriek
Voorstraat 180
3311ES Dordrecht
Nederland

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 78 juli 2022.

Contact
FotoFilmFabriek
Voorstraat 180
3311ES Dordrecht
Nederland

Tel: +31(0)6 23 78 42 00
WhatsApp: +31(0)6 23 78 42 00
Email: [email protected]